کالای فیزیکی

قالب سیلیکونی جا پارافینی استوانه قطر ۹.۴

قالب سیلیکونی جا پارافینی استوانه قطر ۹.۴
قالب سیلیکونی جا پارافینی استوانه قطر ۹.۴
قالب سیلیکونی جا پارافینی استوانه قطر ۹.۴
کالای فیزیکی

قالب سیلیکونی جا پارافینی استوانه قطر ۹.۴

۱۸۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ابعادخروجی

قطر داخلی 8سانتیمتر

ارتفاع 5 سانتیمتر

هزینه ارسال با مشتری