کالای فیزیکی

قالب سیلیکونی گلدان بتنی طرح چند پر بزرگ

قالب سیلیکونی گلدان بتنی طرح چند پر بزرگ
قالب سیلیکونی گلدان بتنی طرح چند پر بزرگ
قالب سیلیکونی گلدان بتنی طرح چند پر بزرگ

قالب سیلیکونی گلدان بتنی طرح چند پر بزرگ

۴۷۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

گلدان بتنی چند پر بزرگ

ارتفاع دوازده سانتیمتر

قطر بیشینه شانزده سانتیمتر

قطر(خارجی) دهانه ده سانتیمتر

واجد برش برای سهولت خارج نمودن