کالای فیزیکی

قالب گلجای دیواری یا گلدان شش گوش

قالب گلجای دیواری یا گلدان شش گوش
قالب گلجای دیواری یا گلدان شش گوش
قالب گلجای دیواری یا گلدان شش گوش

قالب گلجای دیواری یا گلدان شش گوش

۴۹۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

خروجی قالب

قطر بیشینه ۲۵سانتی متر ارتفاع ۵ سانتی متر

هزینه ارسال با مشتری