کالای فیزیکی

قالب گلدان شش ضلعی 6

قالب  گلدان شش ضلعی 6
قالب  گلدان شش ضلعی 6
قالب  گلدان شش ضلعی 6
قالب  گلدان شش ضلعی 6

قالب گلدان شش ضلعی 6

۲۵۰٫۰۰۰تومان
ندارد
اضافه به سبد خرید

قالب گلدان به ابعاد

طول هر ضلع 6 سانتی متر

ارتفاع 6 سانتی متر